ADATVÉDELMI IRÁNYELV

 
A Trimble Adatvédelmi Iroda azon dolgozik, hogy az Ön személyes adatait a megfelelő módon tárolják és kezeljék. Kérjük, olvassa el a teljes adatvédelmi irányelvünket!
Elkötelezettek vagyunk:
  • Pontosan meghatározzuk, hogyan és mikor kérjük be és kezeljük az Ön személyes adatait
  • Irányelveinket egyszerűsítjük, hogy azok könnyen érthetőek legyenek
  • Biztosítjuk, hogy bármikor ellenőrizhesse adatait
A Trimble termékeit és szolgáltatásait kereskedelmi forgalomba szánjuk, azonban termékeinket gyakran elérhetővé tesszük a felsőoktatási tanterv részeként a diákok számára is. A hallgatók biztonságára és védelmére való fokozott figyelem miatt gondoskodunk arról, hogy adatvédelmi gyakorlatunk megfeleljen a mindenkor hatályos előírásoknak.
Ügyfeleink több mint 40 éve bíznak bennünk - és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig ugyanolyan biztonságban tudhassák személyes adataikat. Az Ön bizalma a legfontosabb számunkra. Ha adatvédelmi kérdése vagy aggálya van, kérjük, forduljon a Trimble Adatvédelmi Irodához.
 
A Trimble-nél elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme mellett. Tudjuk, hogy ki kell érdemelnünk a bizalmat - és azt meg is kell őriznünk - minden alkalommal, amikor a Trimble termékeivel és szolgáltatásaival dolgozik. Ennek érdekében hoztuk létre ezt az adatvédelmi központot, ahol mindent megtudhat az adatvédelmi irányelveinkről.

1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért?
Európában az adatkezelő a Trimble, mint jogi személy (a továbbiakban: "mi”), az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) értelmében.

2. Milyen célokból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?
Az Önre vonatkozó személyes adatokat annak érdekében dolgozzuk fel, hogy értékeljük az alkalmazás iránti kérelmét és a felvételi döntésünket. . Személyes adatokat fogunk feldolgozni a törvényi megfelelés és a jogi követelések elleni védekezés céljairól. Mindkettő jogalapja az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
A sikeres pályázók személyes adatait felhasználják a munkaviszony létesítésének folyamatában, ideértve adott esetben és szükség esetén a munkavállalói képviseletekkel folytatott konzultációt. A munkaviszony során az Ön személyes adataival kapcsolatos gyakorlatainkat külön adatvédelmi közlemény ismerteti, amelyet a munkaszerződéssel adunk ki.

3. Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Feldolgozzuk az alkalmazásával kapcsolatos adatokat. Ezek lehetnek általános adatok rólad (például név, cím és elérhetőségek), szakmai képesítésed és iskolai végzettséged adatai vagy szakmai fejlődésed részletei, vagy egyéb részletek, amelyeket az alkalmazásoddal kapcsolatban átadsz (beleértve az értékelések eredményeit is) a felvételi eljárás során, valamint referencia-ellenőrzések vagy biztonsági ellenőrzések eredményei).
Feldolgozhatunk olyan munkával kapcsolatos információkat is, amelyeket nyilvánosan hozzáférhetővé tettek, például egy profilt a közösségi média hálózataiban.

4. Mely forrásokból származnak a személyes adatok, ha azokat nem Öntől gyűjtjük?
Ha aktív szakmai profilja van egy álláshelyen, vagy a jelentkezési folyamat kapcsán közöl nekünk egy inaktív vagy részben aktív profilt egy professzionális közösségi média hálózaton, akkor ebből és nem közvetlenül Öntől gyűjthetünk személyes adatokat. . Személyes adatokat gyűjtünk referencia vagy biztonsági ellenőrzések során is, ahol szükséges, és az alkalmazandó jogszabályok keretein belül.

5. Mely kategóriákba tartoznak az adatok címzettjei?
A kérelem elbírálásához személyes adatait megosztjuk csoportunk vállalataival, amennyiben ez megengedett a fenti 2. szakaszban leírt célok és jogalapok összefüggésében. A személyes adatokat a nevünkben is szerződés alapján dolgozzuk fel az Art. 28 GDPR, különös tekintettel a Google Inc-re, amelynek Google Hire-jét a globális tehetségszerzési folyamatunk kezelésére használják.

6. Rendelkezik-e adatátvitel harmadik országba?
Csak akkor továbbítunk adatot a harmadik országban velünk kapcsolatban álló szolgáltatóknak vagy társaságoknak, ha az Európai Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezik, vagy más megfelelő adatvédelmi garanciával rendelkezik (pl. Kötelező érvényű vállalati adatvédelmi szabályok vagy EU szerződéses modell záradékok vagy a címzettek az EU – USA adatvédelmi pajzs alapján vannak hitelesítve) érvényesek. Kérésre rendelkezésre állnak információk az adatvédelmi garanciákról, valamint arról, hogyan és hol lehet ezekről másolatot szerezni.

7. Meddig tárolják adatait?
Az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, ameddig az szükséges a pályázattal kapcsolatos döntéshozatalhoz. Ha Ön és köztünk nem jön létre munkaviszony, akkor az adatok tárolását is folytathatjuk, amennyiben ez jogi igények érvényesítéséhez szükséges. Az Ön kérelméhez kapcsolódó személyes adatokat az elutasító határozat értesítését követő hat hónapon belül töröljük, kivéve, ha hosszabb vitarendezésre van szükség jogi viták miatt.

8. Milyen jogai vannak?
Pályázóként a következő adatvédelmi jogokkal rendelkezik, az adott helyzettől függően. Ezen jogok gyakorlása érdekében felveheti velünk a kapcsolatot.
Írhat a fent említett címre, hogy információt kérjen a rólad tárolt adatokról. Bizonyos körülmények között kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Önnek joga van korlátozni az adatai feldolgozását, valamint jogát, hogy az Ön által megadott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban tegye közzé.

Tiltakozáshoz való jog
Önnek jogában áll indokolás nélkül kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen. Amikor az Ön adatait a jogos érdekek védelme érdekében kezeljük, Ön az Ön saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelhet az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás kényszerítő jogos okait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi követelések megalapozását, érvényesítését vagy védelmét.
Panasszal fordulhat az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is.

9. Személyes adatok megadásának követelménye
A személyes adatok megadása sem törvényileg, sem szerződés szerint nem kötelező, és Ön másként sem köteles megadni a személyes adatokat. Szükséges azonban személyes adatok megadása a velünk való munkaszerződés megkötéséhez. Ez azt jelenti, hogy ha nem ad meg nekünk személyes adatokat egy alkalmazásban, nem tudjuk értékelni a jelentését.

10. Nincs automatizált döntéshozatal
Az Art. Értelmében nincs automatizált egyéni döntéshozatal. 22 GDPR. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazásával kapcsolatos döntés nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul.